Vi lever i en tid och i ett samhälle där man skulle kunna tänka att hälsa inte vore ett problem. Men vi vet att många till och med flerparten av oss är påverkade i vardagen med ett eller annat fysiskt eller psykiskt problem. Statistiken visar att vi lever längre men frågan kvarstår…

 • Har vi det bättre och är vi friskare under de extra år den medicinsk framgången och vardagliga komfort givit oss?
 • Saknas det något och finns det en väg mot att må bra?

Pont.AS presenterar en systemmodell sammansatt av ett spektrum av olika tjänster och produkters utgör hälsomarknadens första kvalitativa hälsotjänst baserat på kvalitetsteknikens grundläggande teorier och vetenskap som handlar om att skapa värde – från input till output.

———

Välkommen till en presentation av:

 • Kroppens funktionalitet utifrån en helhetssyn.
 • Enkel & smart funktionsbedömning.
 • Behandlingstekniker för att snabbt öka styrka, rörlighet, balans och blodcirkulation.
 • Foundation Training - minska smärta, stabilisera rygg och höj din prestationsförmåga
 • Bästa kundnyttan genom pedagogisk vägledning

———

Praktiskt

 • Datum: den 9:e Juni 2018
 • Tid: 09.30-17.00
 • Pris: 1500 SEK Betal på plats eller faktura (10% rabatt om du betalar online). Studenter har halva priset. Ta med en vän GRATIS!
 • http://event.pont.as
 • Plats: creActive, Teknikringen 7, 58330 Linköping

———

Innehåll

 • En systemmodell för kvalitativt samarbete, förändring och hållbarhet.
 • 2FT.io handlar om att mäta hälsa ur ett funktionellt och kvalitativt perspektiv. Konceptet handlar om att skapa medvetande, lära genom erfarenhet och vägleda mot bättre funktionalitet och kvalitet i arbete. Konceptet kan användas mot företag, idrottsklubbar, organisationer och privatpersoner.
 • CheckUp® Life är en Web-baserad plattform med mätmetoder och tester. Den ger en tydlig överblick av status på individens och/eller gruppens fysiska och mentala hälsa samt information hur träningen, träningsupplägget eller hälsosatsningen ska utformas. Med tillgång till över 140 mätmetoder inom bland annat kroppssammansättning, uthållighet, stress, styrka, utbrändhet, rörlighet, balans, hållning, svaga länkar och kondition är CheckUp® Life ett kraftfullt hjälpmedel inom rehab och friskvård. Plattformen är säker (GDPR), enkel och funktionell. Systemet är utformat för professionella terapeuter, läkare, tränare och liknande yrken för ett kvalitativt arbete, följa upp klienter/pasienter och samarbeta tvärvetenskapligt.
 • Percussor® behandling är en mycket behaglig behandlingsform som genom vibrationer arbetar med kroppens bindväv. Du får bland annat demonstrerat hur du ökar rörlighet och styrka och hur man kan få bättre balans på 8 min. Percussor används i konsepten BOOST ® och SNØLYKKAN teaching.
 • BEMER® - Fysikalisk Vaskulær Terapi förbättrar mikrocirkulationen och främjar blodflödet i de minsta blodkärlen. Kapaciteten i kroppens celler förbättras, vilket i sin tur bidrar till att lindra smärta och gynna kroppens egna självläkande krafter och påskyndar kroppens återhämtning och stärker immunförsvaret.
 • Kort presentation om 2FT.io utbildning för testledare, CheckUp® Life och BEMER ®

BONUS! Du kommer lära grunderna i Foundation Training. Enkla, tids effektiva övningar för en stark och välfungerande rygg. Här är en av många goda historier.

Hi Pontus, Just a quick thank you for the foundation training sessions I had with you last winter. Through the basics of foundation training learned from you I have been able to maintain a pain free back. I had become so used to the discomfort in my lower back that it had become normal and I had forgotten how it felt to move freely, My work as a carpenter had been suffering, missed days due to pain down both legs, trying to avoid lifting heavy objects or doing movements that may trigger an episode resulting in me spending several days on my back and taking too many anti-inflammatory tablets. I have not missed any work since coming to see you, and you would think this would be satisfying enough, but the best impact this has had is remembering what its like to be pain free, being able to lift up my children without feeling pain, and this is good because they only get bigger. I have been able to engage in activities with them with out thinking about my back. playing soccer, skateboarding, doing flips on the trampoline, surfing, swimming (I did these things with them before but I did them like I was 65 years old). I am not the most dedicated of students and struggle a bit to stick to a routine but I find my self doing the founder position every day and go through some longer routines a couple of times a weeks. i think it is made me more aware of my posture in general and I am able recognise when I am sitting badly. sitting down writing an email is usually enough to remind me that I need to stretch. Thanks again Pontus, its definitely improved my life in more ways than I was expecting. - Kind regards, D. Brookie