KVALITET OG KONTROLL

TEST AV KROPPENS FUNKSJONALITET, VEILEDNING, BLODTRYKK, KROPPSAMMENSETNING MM.

Test av kroppens funksjonalitet

KNA - Kroppslig Nåtids Analyse Eng. BAC = Body Analysis of the Current

Blodtrykk, Kroppsammensetning mm.

Siden oppdateres regelmessig. Større prisendringer informeres per e-post i vårt nyhetsbrev. Ring om du har spørsmål.

Tlf: 23226690

oppdatert jan. 2018