Kolbjørn Vårdal er psykoterapeut MEABP, Naturmedisiner MNNH og pedagog utdannet ved UiO. De siste 15 årene har han fordypet seg i en pedagogisk forståelse og psykoterapeutisk behandling av traumer. Sammen med Merete Holm Brantbjerg har han utviklet Relasjonell Traumeterapi en psykomotorisk og systemisk metode.

I de siste årene har han videreutdannet seg innenfor strukturell anatomi og behandling for å integrere nyere forståelse av nervesystemet og bindevevet inn i traumebehandling. Som en konsekvens av dette har han blitt en del av SNEM Academy hvor han integrerer og videreutvikler teori om emosjoner og emosjonsregulering.

Kolbjørn tar imot klienter til individuell, par og gruppeterapi. Han underviser og veileder jevnlig helsepersonell i traumebehandling over hele Skandinavia. I de siste årene har han også tatt oppdrag for bedrifter med fokus på konflikthåndtering, ledelse og implementering av et traumesensitivt perspektiv på organisasjoner

All booking via sentralbord 08.00-16.00 Tlf: +47 23226690